Gedragsverandering

Om het ziekteverzuim te reduceren, de motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid te vergroten of het veilige gedrag te verbeteren, is vaak een gedragsverandering noodzakelijk. In veel bedrijven wordt nog geen onderzoek gedaan naar de fundamentele oorzaken van ongewenst gedrag maar wordt gestuurd op symptomen in plaats van de fundamentele behoeften. Om deze behoeften te achterhalen - en zo de gewenste gedragsverandering te realiseren - biedt Pilz de mogelijkheid voor het uitvoeren van een algemeen onderzoek onder de naam '3D Behaviour Dashboard'.

Voor medewerker en bestuurder
Het algemene onderzoek is gericht op het verbeteren van wenselijk gedrag (gedragsverandering) en resultaat en ontwikkeld door Nolost Capital. Het onderzoek is in samenwerking met Pilz aangepast, zodat ook het veiligheidsgedrag gemeten wordt. 3D Behaviour Dashboard is geschikt voor organisaties vanaf tien medewerkers.

De praktijk wijst uit dat medewerkers zich door het onderzoek gewaardeerd voelen - het bedrijf neemt immers de moeite om hun behoeften vast te stellen - waardoor ze eerder geneigd zijn tot gedragsverandering. Daarbij verkrijgen bestuurders de (anonieme) informatie aangaande de oorzaken van onveilig gedrag en thema's die binnen een bepaalde afdeling spelen zodat zij de juiste maatregelen kunnen nemen om gedragsveranderingen te realiseren.

Meer weten over mogelijkheden voor gedragsverandering?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf met betrekking tot gedragsverandering? Neemt u dan contact op met Pilz.