Veranderingen in de machinerichtlijnen

Machinerichtlijnen
Met ingang van 29-12-2009 heeft de Europese Commissie een nieuwe uitgave van het Publicatieblad betreffende de Machinerichtlijn gepubliceerd. De inhoud van het Publicatieblad bestaat uit een actuele lijst van de onder Machinerichtlijn 2006/42/EG geharmoniseerde normen evenals hun referentiegegevens.

Conform de wet
Door de publicatie van de machinerichtlijnen gelden de normen als geharmoniseerd en bewerkstelligen ze het zogeheten ‘vermoeden van overeenstemming’. Degene die deze normen toepast, mag er van uitgaan dat hij zich conform de wet respectievelijk de richtlijn gedraagt. Pilz informeert en adviseert over de naleving van de Europese machinerichtlijn en de processen die door de nieuwe richtlijn zijn beïnvloed. Wat is het toepassingsgebied, de definitie en de reikwijdte van de nieuwe machinerichtlijn?

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat de gevolgen zijn van de nieuwe machinerichtlijn voor uw organisatie, neem dan contact met ons op.