Risicobeoordeling voor machines

Bij alle machines zijn er gevaren en risico’s, groot of klein. De belangrijke vraag is natuurlijk: hoe zorgen we ervoor dat iedereen veilig thuiskomt? Voor machines begint dat met een goede analyse van de omstandigheden, ofwel het uitvoeren van een adequate risicobeoordeling. Dit vormt de basis voor een veilige machine.

Elke fabrikant van machines en installaties is wettelijk verplicht een risicobeoordeling uit te voeren volgens de huidige Machinerichtlijn en vanaf 2027 volgens de nieuwe Machineverordening. Ook heeft een werkgever volgens de arbeidsmiddelenrichtlijn de zorgplicht naar haar medewerkers en dient er een risicobeoordeling aanwezig te zijn of te worden uitgevoerd, voor elke machine die in gebruik is.

Dit geldt ook bij het aanbrengen van wijzigingen aan een machine, het samenstellen van een productielijn of het wijzigen ervan. Bij een risicobeoordeling wordt een duidelijk beeld verkregen van de maatregelen die nodig zijn om de gevaren en risico’s voldoende aan te pakken. Bij wijzigingen in bestaande situaties wordt van werktgevers verwacht om -waar mogelijk- de huidige stand der techniek toe te passen. Uitgebreide kennis van de huidige regelgeving en de beschikbare normen maken het maken van keuzes hierin eenvoudiger en versnellen het proces.

Nieuwstip: De nieuwe Machineverordening 2013-1230 geeft (nog) meer duidelijkheid rondom de plichten van machinebeheerders bij het aanbrengen van wijzigingen aan een machine.

Met al uw vragen kunt u bij Pilz terecht.

Een risicobeoordeling kan nu ook op afstand

Onze veiligheidsadviseurs zijn druk bezig met deze risicobeoordelingen bij onze opdrachtgevers. Als gevolg van COVID-19 was werken op locatie tijdelijk lastig en soms onmogelijk.

Werken op locatie is nu weer mogelijk, en heeft ook onze voorkeur. Maar mocht er toch een vraag ‘op afstand’ worden gesteld, bijvoorbeeld buiten Nederland of zelfs buiten de EU, dan kan een risicobeoordeling op afstand mogelijk een oplossing zijn.

We beginnen met een online intakegesprek met onze adviseur, meestal gratis. Dit is een kennismaking en tevens het moment om voldoende informatie te verzamelen en een goed beeld te krijgen van de praktijksituatie.

De adviseur bespreekt met u de stappen en werkwijze en probeert aan de hand van vragen en antwoorden een duidelijke inschatting te maken en een beeld te krijgen van de benodigde middelen. Met deze informatie kunnen we aan de slag en stellen we een concrete offerte op met een duidelijke scope en uitgangspunten. Na uw akkoord gaan we aan de slag.

Bij de risicobeoordeling worden ook online interviews afgenomen met bijvoorbeeld operators, technici en andere betrokkenen. De adviseur analyseert ook welke wetgeving van toepassing is op de machine en zal deze toetsen, denk aan de machinerichtlijn, laagspanningsrichtlijn en arbeidsmilieuwetgeving.

Om duidelijk te maken hoe een risicobeoordeling in de praktijk werkt, hebben we een introductiefilmpje gemaakt:

Korte lijntjes en desgewenst een uitgebreide rapportage

Communicatie is natuurlijk belangrijk, zeker bij werk op afstand. Daarom is er een tussentijds evaluatiegesprek. Dit biedt de gelegenheid om eventuele onduidelijkheden bloot te leggen en mogelijke knelpunten te identificeren, rekening houdend met de eerder vastgestelde scope.

Vervolgens gaan we concreet aan de slag met de rapportage van de risicobeoordeling. Deze rapportage biedt een duidelijk overzicht van elk risico, geïdentificeerd per situatie en prioritering, samen met aanbevelingen voor mogelijke maatregelen om de machine voldoende veilig te maken.

Tot slot is er de eindbespreking waarin de rapportage wordt doorgenomen en vooral de aanbevelingen worden besproken. Na afloop heeft u een duidelijk en goed onderbouwd antwoord op de cruciale vraag: is mijn machine veilig? Daarnaast kunnen we ook beoordelen of de machine voldoet aan de geldende wetgeving.

Schakel PILZ in voor een risicobeoordeling

Twijfelt u aan de veiligheid van uw machine of productielijn, of is er geen risicobeoordeling uitgevoerd? Aarzel dan niet om een intakegesprek aan te vragen met onze veiligheidsadviseur. Zoals eerder vermeld, is dit vaak kosteloos.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Pilz voor een risicobeoordeling op afstand, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers via info@pilz.nl of 0347 320 477.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hidden
Mailchimp Tag
Mailchimp Tag
Voorwaarden*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.