Brandbluspompen

Brandbluspompen

Pilz vernieuwt de besturing van de brandpompinstallaties voor ProRail.

Op de goederenemplacementen Botlek en Europoort staan blusinstallaties van ProRail. Deze blusinstallaties worden ingezet bij calamiteiten en moeten volgens wettelijke voorschriften in een korte tijd zeer veel bluswater kunnen leveren. Via de treinen op de emplacementen worden goederen, waaronder ook gevaarlijke stoffen vervoerd.

 

De besturing van de blusinstallaties was verouderd. ProRail heeft Pilz de opdracht gegeven om een viertal besturingskasten te vernieuwen en te installeren. Deze brandpompinstallaties zijn bedoeld voor het leveren van bluswater aan de brandweer in het geval van een calamiteit. Gezien de verscheidenheid van transporten wordt hierbij standaard uitgegaan van het zogenaamde ‘worst-case scenario’.

180 m3/h water leveren

Beide emplacementen hebben twee brandpompinstallaties waarmee er gezamenlijk 180 m3/h (3000 L/m) aan bluswater geleverd kan worden. Ter vergelijking; een normale kraan geeft gemiddeld 12 tot 16 liter per minuut. De Pilz systemen vervangen de oude besturingen. Op de PMI kunnen de verschillende bedienmodus gekozen worden. De Automatische mode is daar een voorbeeld van. Daarin bepalen de besturingen op basis van de sensoren welke pomp moet aanslaan bij de afname van bluswater.

 

Hoge beschikbaarheid als uitgangspunt

In tegenstelling tot veel projecten waaraan Pilz werkt is voor deze besturing met name de hoge beschikbaarheid het uitgangspunt. Bij calamiteiten moeten de bluspompen altijd werken, mits andere risico’s procesmatig af te vangen zijn. In de besturing zijn daarom standaard (ST) I/O kaarten toegepast in plaats van de Fail Safe (FS) I/O kaarten. De vraag voor deze hoge beschikbaarheid ondersteunt de voorwaarde van ProRail; het voorzien van bluswater aan de brandweer is het allerbelangrijkste tijdens een calamiteit.

 

De uitvoering

In vijf weken tijd zijn op beide emplacementen de besturingskasten één voor één vervangen. Het proces startte met het treffen van beheersmaatregelen om de bluswatercapaciteit te waarborgen gedurende de werkzaamheden. Vervolgens kon de oude besturingskast worden verwijderd en werd de nieuwe besturingskast geplaatst en aangesloten. Hierna startte de inbedrijfstelling door Pilz waarbij alle functies, sensoren en actuatoren individueel behandeld en getest werden. Tot slot is, gezamenlijk met opdrachtgever ProRail, de SAT uitgevoerd. Daarbij is ook het benodigde debiet van 180 m3/h gecontroleerd op de verst gelegen afnamepunten van de brandweer.

 

Het resultaat

De komende jaren zijn de emplacementen Botlek en Europoort door de besturingskasten van Pilz Nederland verzekerd van voldoende bluswater bij calamiteiten. Dit resultaat is behaald in een nauwe samenwerking tussen ProRail, Pilz Nederland en onze onderaannemers.