Machinerichtlijn

Met ingang van 29-12-2009 heeft de Europese Commissie een nieuwe uitgave van het Publicatieblad betreffende de Machinerichtlijn gepubliceerd. De inhoud van het Publicatieblad bestaat uit een actuele lijst van de onder Machinerichtlijn 2006/42/EG geharmoniseerde normen evenals hun referentiegegevens.

CE begeleiding

De Machinerichtlijn stelt niet alleen eisen aan het ontwerp en de beveiliging van machines, maar ook aan de documentatie en CE-begeleiding. Pilz zorgt voor een weloverwogen CE begeleiding en geeft een speciale cursus waarin de eisen vanuit de Machinerichtlijn worden verklaard en vertaald naar een praktische aanpak. Met de CE begeleiding van Pilz bent u in staat de correcte documentatie te overleggen, kunt u een technisch dossier (voorheen technisch constructie dossier) en een conformiteitverklaring opstellen die de Machinerichtlijn vraagt.

Naar wens voert Pilz de volledige conformiteitbeoordelingsprocedure uit: van de risicobeoordeling, het veiligheidsconcept, het veiligheidsdesign, de systeemintegratie met validatie tot de CE-markering. Pilz is uw partner voor CE keuringen, de CE-markering en machineveiligheid conform de Machinerichtlijn.

Meer informatie over de Machinerichtlijn en CE begeleiding vindt u op https://services.pilz.nl

Normen

Om een machine veilig te maken zal er gewerkt moeten worden volgens processen en moeten kaders gevolgd worden. Omdat de Europese richtlijnen veel overwegingen, artikelen en bijlagen hebben is het lastig om na te gaan of hier echt aan voldaan wordt. Tevens is er geen houvast. Om deze processen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de processen juist en continu worden uitgevoerd zijn er normen.

In de machinebouw word vaak gesproken over SIL of PL. Beide normen zijn door de Europese Gemeenschap geharmoniseerd en goedgekeurd.

Neem contact met ons op

Menu