Pilz whitepaper: CE-markeren van een samenstel van machines

Wanneer is het noodzakelijk (een deel van) een lijn als samenstel CE te markeren? Heteenvoudige antwoord is: bij elk samenstel. Echter is dat niet altijd praktisch haalbaar. Bijvoorbeeld vanwege de grote kans op veranderingen in het samenstel van machines in de loop der jaren. Het loont daarom de moeite om zorgvuldig na te gaan of het CE-markeren van een lijn noodzakelijk is. In deze whitepaper wordt kort beschreven wat voorgeschreven wordt en hoe je daar invulling aan kunt geven.

Vul uw gegevens in en u ontvangt een downloadlink

  • Hidden
    Mailchimp TAG