Pilz whitepaper: Gids voor de Machineverordening

De Machinerichtlijn 2006/42/EG is een van de belangrijkste rechtsvoorschriften voor de
harmonisatie van de fundamentele veiligheidseisen voor machines in de Europese Unie. Ze
beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en bescherming van de gezondheid bij de interactie
van mens en machine. De richtlijn bevordert het vrije verkeer van machines op de interne
markt en garandeert een hoog beschermingsniveau voor werknemers en consumenten in de
EU.

De nieuwe EU-Machineverordening 2023/1230 vervangt de bestaande Machinerichtlijn
2006/42/EG, die sinds 29 december 2009 van kracht is. Deze werd op 29 juni 2023
gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en trad 20 dagen later in werking zonder te zijn
omgezet in nationale wetgeving.

Hoe het precies zit leggen we uit in deze whitepaper.

Deze whitepaper geeft uitleg over de Machineverordening
2023/1230 en de veranderingen voor u.

  • Hidden
    Tags voor mailchimp