Risico Inventarisatie en Evaluatie: essentieel voor machineveiligheid

Industriële machines brengen risico’s met zich mee voor bedienend personeel en onderhoudspersoneel. Het is daarom van groot belang om deze gevaren te herkennen en passende veiligheidsmaatregelen te nemen. Als betrouwbare aanbieder van diensten met grote kennis op het gebied van machineveiligheid, voert Pilz een systematische risicoanalyse uit om de veiligheid van uw machines te waarborgen.

Voorbeeld van risico inventarisatie

Een concreet voorbeeld van het belang van risico inventarisatie is te vinden bij ijsvulmachines, die bekers vullen met ijs en voorzien van een lepel en een deksel. Op basis van een interne Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn maatregelen genomen om de gevaren voor operators te verkleinen. Pilz heeft een risico inventarisatie rapport opgesteld op basis van de norm ISO 12100, waarin beschreven wordt waar en hoe gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen. Per risico wordt aangegeven hoe deze gereduceerd of weggenomen kan worden.

Risicoevaluatie: Inzicht in risico’s omzetten naar veiligheid

Een risicoevaluatie is verplicht voor bijna iedere ondernemer met personeel. Het is van groot belang om te weten welke risico’s u als ondernemer loopt en hoe u ze kunt vermijden. De experts van Pilz kunnen u verregaand ondersteunen bij het risicoevaluatieproces. Pilz voert de risicoevaluatie uit volgens de ISO 12100 en maakt daarbij gebruik van de Pilz Hazard Rating (PHR) methode. Met deze risicoevaluatie krijgt u diepgaand inzicht in de risico’s binnen uw bedrijf en de roadmap om ze te recuderen.

Risico inventarisatie machineveiligheid

Om gevaren van industriële machines te herkennen en geschikte veiligheidsmaatregelen te treffen, is een systematische risicoanalyse noodzakelijk. Pilz voert een technische controle en inspectie uit van uw machine volgens de geldende nationale en internationale normen. Op basis van de geïdentificeerde risico’s kunnen veiligheidsmaatregelen worden getroffen en uitgevoerd. Het resultaat van de risicoanalyse wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het veiligheidsconcept en het opstellen van een veiligheidsontwerp.

Risico inventarisatie: Diepgaand inzicht in risico-reductie-strategie

Een gedegen risico-inventarisatie is een essentieel onderdeel van effectief risicomanagement. Een risico inventarisatielijst biedt een diepgaand inzicht in de risico’s die personeel loopt en de strategieën om deze risico’s te vermijden of te beheersen. Met behulp van een risico inventarisatielijst kunnen organisaties potentiële risico’s identificeren, analyseren en prioriteren, zodat ze proactief maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te minimaliseren of te elimineren.

De risico inventarisatie kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het identificeren van risico’s in een nieuw machineontwerp, risisco’s bij een bestaande machine of risicio’s bijsamengestelde machines of combinaties van machines (denk aan veranderingen in een productielijn). Het is belangrijk om de risico-inventarisatie af te stemmen op de specifieke behoeften van de organisatie.

Een risico inventarisatie kan verschillende elementen bevatten, zoals:

Risico-identificatie:

Dit omvat het identificeren van potentiële risico’s die kunnen leiden tot letselschade. Dit kunnen mechanische risico’s zijn, zoals beknellen (denk aan robots of cobots). Of andere vormen van risico’s zoals elektrische, thermische, ergonomische risico’s of cyber security gerelateerde risico’s.

Risico-analyse:

Hierbij wordt elk risico geanalyseerd op basis van vier parameters die van invloed kunnen zijn op de potentiële letselschade. Dit zijn de ernst, kans, blootstelling en mogelijke gevaarsafwending. Hierbij wordt rekening gehouden met taken die worden uitgevoerd aan de machine en scenario’s die daarbij optreden. Met deze parameters wordt het Pilz Hazard Rating getal (PHR) berekend. Bij een risico-analyse ten behoeve van een CE-markering dient tevens de conformiteit t.a.v. de van toepassing zijnde Richtlijnen, verordeningen en normen te worden gecontroleerd.

Risico-prioritering:

Risico’s worden eerst geprioriteerd op basis van het Pilz Hazard Rating getal. Bij het advies voor risicoreductie wordt echter ook gekeken naar de risico’s met de grootste ernst en risico’s welke met eenvoudige maatregelen kunnen worden weggenomen of verminderd.

Risico-reductie:

Voor elk geïdentificeerd risico worden maatregelen voorgesteld om deze te elimineren of te verminderen en te beheersen. Per risico wordt bij voorkeur in een multi disciplinair team vastgesteld welke risicoreductiestrategie zal worden toegepast. Per risico worden veiligheidsmaatregelen gekozen. Hierbij wordt een optimale werksituatie nagestreefd waarbij werkbaarheid en machineveiligheid goed op elkaar zijn afgestemd.

Monitoring en rapportage:

Monitoring en rapportage: Na implementatie van de risicoreducerende maatregelen is het belangrijk om de risico’s te monitoren en de effectiviteit van de maatregelen te evalueren. Eventuele wijzigingen in de risico’s of de omgeving van de machine(s) kunnen leiden tot aanpassingen van de risicoreducerende maatregelen. Het is ook belangrijk om regelmatig te rapporteren over de status van de risico’s en de genomen maatregelen aan het management en andere relevante belanghebbenden. Bij de aankoop van nieuwe machines is het belangrijk om te controleren of deze voldoen aan de meest recente normen en regelgeving.

Risico inventarisatie en evaluatie volgens de Arbowet

Pilz stelt op basis van bestaande Arbo-wetgeving vast welke normen en voorschriften gelden voor uw bedrijf en bepaalt aan de hand van de Arbo risico inventarisatie welke risico’s er zijn in elke gebruiksfase van aanwezige machines en werkprocessen. Na een grondige analyse en de Arbo risico inventarisatie beveelt Pilz een werkwijze aan die de risico’s van machinegebruik en arbeidsprocessen aanzienlijk reduceert, zodat uw bedrijf voldoet aan alle relevante regelgeving.

Over Pilz

De door Pilz gehanteerde “Spirit of Safety” zorgt voor viervoudige veiligheid in de automatisering. Met onze oplossingen creëren wij technische, economische, persoonlijke en ecologische veiligheid – voor mens, machine en milieu. Als wereldwijde veiligheidsambassadeur zijn wij uw aanspreekpunt, begeleider en deskundige op uw zoektocht naar een optimale automatiseringsoplossing.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over risico inventarisatie en evaluatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt telefonisch contact opnemen via 0347 – 320477, een mail sturen naar info@pilz.nl of het contactformulier invullen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hidden
Mailchimp Tag
Mailchimp Tag
Voorwaarden*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.