Taak Risico Analyse uitvoeren? Laat u bijstaan door Pilz

Een gedegen Taak Risico Analyse door de experts van Pilz

Een grondige en diepgaande analyse van de risico’s die gepaard gaan met diverse taken en werkzaamheden is van essentieel belang wanneer het aankomt op het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Het uitvoeren van een gedegen Taak Risico Analyse is daarom een cruciale factor binnen elke organisatie en bedrijf, aangezien het ons helpt om mogelijke gevaren en risico’s die samengaan met specifieke taken of werkzaamheden te identificeren. Een gestructureerde aanpak stelt ons in staat om potentiële risico’s te identificeren, te analyseren en te evalueren, wat vervolgens leidt tot het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen om de kans op ongevallen en schade tot een minimum te beperken.

Hoe wordt een Taak Risico Analyse uitgevoerd?

De uitvoering van een Taak Risico Analyse vereist een systematische aanpak en de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden. Dit proces omvat verschillende belangrijke stappen die nauwkeurig moeten worden gevolgd:

  1. De identificatie van taken: Hierbij worden alle activiteiten bij het uitvoeren van een specifieke taak binnen een specifieke werkomgeving vastgesteld.
  2. Beoordeling van risico’s: Dit omvat het identificeren van potentiële gevaren en het inschatten van de ernst van elk risico.
  3. Beheersing van risico’s: Dit omvat oplossingen voor in kaart gebrachte risico’s zoals het implementeren van technische reparaties, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen of het aanpassen van werkprocedures.
  4. Opvolging en evaluatie: Het proces van Taak Risico Analyse moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Het is belangrijk om de effectiviteit van genomen maatregelen te evalueren en te controleren of er nieuwe risico’s zijn ontstaan.

Wat zijn de voordelen van een Taak Risico Analyse?

Een Taak Risico Analyse brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee op het gebied van veiligheid, bewustzijn en kostenbesparingen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • Verbeterde veiligheid: Het identificeren van risico’s en de implementatie van veiligheidsmaatregelen leidt tot een veiligere werkomgeving en vermindert ongevallen en letsels. Medewerkers worden gehoord en gezien bij het uitvoeren van hun taken.
  • Verhoogde productiviteit: Het bewust worden van risico’s en het treffen van passende maatregelen zorgt voor een efficiënte taakuitvoering en vermindert verstoringen. Ideeën van medewerkers kunnen eenvoudig worden meegenomen.
  • Kostenbesparing: Het voorkomen van ongevallen en schade vermindert financiële schade aan machines én verbetert de arbeidsomstandigheden, wat ziekteverzuim en personeelsverloop flink kan reduceren.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving: Een Taak Risico Analyse helpt met het voldoen aan de wettelijke eisen voor arbeidsveiligheid. In ISO 12100 wordt op diverse plaatsen gerefereerd aan taken en procedures voor gebruikers van machines. Het is een belangrijke informatiebron bij het maken van een risicoanalyse voor een bestaande of nieuwe machine.
  • Bewustzijn en betrokkenheid onder werknemers: Een Taak Risico Analyse met bijbehorende maatregelen zorgt voor betrokkenheid en verbeterde samenwerking onder werknemers. Het creëert een cultuur van veiligheid waarin werknemers risico’s kunnen melden en veiligheidsmaatregelen kunnen voorstellen.

Voorbeelden uit de praktijk

Bestaande situatie:

Een Taak Risico Analyse kan worden uitgevoerd bij een bestaande machine, machinepark of machinelijn welke al voor langere tijd in bedrijf is. In dergelijke gevallen is er vaak veel informatie bekend over de taken en hoe deze worden uitgevoerd. Er zijn dan veel aanknopingspunten om de veiligheid voor het personeel concreet te verbeteren.

Nieuwe (of gewijzigde) machine:

Bij een CE markeringstraject voor nieuwe machines of een nieuwe samenstelling van een machinelijn kan een Taak Risico Analyse worden ingezet om juist meer inzicht te krijgen in de risico’s bij de toekomstig verwachte taken. Bij nieuwe machines of bij machineontwerpen is het belangrijk om goed na te gaan wat de toekomstige taken zullen zijn. Zo wordt ook invulling gegeven aan het inventariseren van voorzienbaar verkeerd gebruik van een machine.
Het is mogelijk om na bijvoorbeeld 6 maanden na opstart van een machine(-lijn), de Taak Risico Analyse te evalueren en waar nodig de veiligheid voor het personeel te verbeteren.

Meer weten over een Taak Risico Analyse?

Wilt u meer weten over het terugdringen van risico’s? Of heeft u behoefte aan een gedegen Taak Risico Analyse voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 0347 – 320477, door te mailen naar info@pilz.nl of door het contactformulier in te vullen.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Hidden
Mailchimp Tag
Mailchimp Tag
Voorwaarden*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.